Tổng hợp 300+ các câu giao tiếp tiếng Anh cơ bản

5/5 - (1 bình chọn)

Tổng hợp 300+ các câu giao tiếp Tiếng Anh cơ bản

Dưới đây là 300+ các câu giao tiếp tiếng Anh giao tiếp cơ bản mà Wiki Tuyển sinh đã chắt lọc và tổng hợp để bạn có thể tham khảo, luyện tập, sử dụng nó trong giao tiếp một cách linh hoạt,tự tin trong mọi tình huống

Tổng hợp 300 câu giao tiếp tiếng Anh cơ bản dễ nhớ, dễ học
Tổng hợp 300+ các câu giao tiếp tiếng Anh cơ bản dễ nhớ, dễ học

Tổng hợp 300+ câu tiếng Anh giao tiếp cơ bản dễ nhớ, dễ học

Hello! – Xin chào!
Hi there! – Xin chào bạn!
How are you? – Bạn khỏe không?
I’m good, thanks. – Tôi ổn, cảm ơn.
What’s your name? – Bạn tên là gì?
My name is [Your Name]. – Tên tôi là [Tên của bạn].
Nice to meet you. – Rất vui được gặp bạn.
How’s it going? – Có gì mới không?
What do you do for a living? – Bạn làm nghề gì?
Where are you from? – Bạn từ đâu?
I’m from [Your Country]. – Tôi từ [Tên nước của bạn].
What’s the weather like today? – Hôm nay thời tiết thế nào?
It’s sunny today. – Hôm nay trời nắng.
What time is it? – Bây giờ là mấy giờ?
It’s 2:30 PM. – Bây giờ là 2:30 chiều.
Can we reschedule? – Chúng ta có thể thay đổi lịch không?
Let’s grab a coffee. – Chúng ta hãy đi uống cà phê.
Do you like to exercise? – Bạn thích tập thể dục không?
Yes, I go to the gym. – Vâng, tôi tập thể dục ở phòng tập.
What’s your favorite sport? – Môn thể thao yêu thích của bạn là gì?
I enjoy playing tennis. – Tôi thích chơi tennis.
How’s your work going? – Công việc của bạn đang thế nào?
It’s challenging but rewarding. – Nó khá khó khăn nhưng đáng giá.
What’s your favorite season? – Mùa yêu thích của bạn là gì?
I like spring. – Tôi thích mùa xuân.
What’s your dream vacation destination? – Điểm đến nghỉ mơ ước của bạn là gì?
I’d love to visit Paris. – Tôi muốn thăm Paris.
Can you recommend a good restaurant? – Bạn có thể giới thiệu một nhà hàng ngon không?
What’s the Wi-Fi password? – Mật khẩu Wi-Fi là gì?
Do you have any siblings? – Bạn có anh chị em không?
Yes, I have a brother and a sister. – Vâng, tôi có một anh và một em gái.
How’s your pet doing? – Thú cưng của bạn thế nào?
He’s doing great. – Nó khỏe mạnh.
Can you recommend a good movie? – Bạn có thể giới thiệu một bộ phim hay không?
I enjoyed “The Shawshank Redemption.” – Tôi thích bộ phim “The Shawshank Redemption.”
Goodbye! – Tạm biệt!
How’s your family? – Gia đình của bạn thế nào?
They’re doing well, thanks. – Họ đều khỏe, cảm ơn.
I’m sorry for your loss. – Tôi thương bạn.
Congratulations! – Chúc mừng!
How’s your day going? – Ngày của bạn đã thế nào cho đến bây giờ?
How’s your vacation going? – Kỳ nghỉ của bạn đã như thế nào?
Can we reschedule? – Chúng ta có thể thay đổi lịch không?
Let’s grab a coffee. – Chúng ta hãy đi uống cà phê.
Do you like to exercise? – Bạn thích tập thể dục không?
What’s your favorite season? – Mùa yêu thích của bạn là gì
I like spring. – Tôi thích mùa xuân.
What’s your dream vacation destination? – Điểm đến nghỉ mơ ước của bạn là gì?
I’d love to visit Paris. – Tôi muốn thăm Paris.
Can you recommend a good restaurant? – Bạn có thể giới thiệu một nhà hàng ngon không?
What’s the Wi-Fi password? – Mật khẩu Wi-Fi là gì?
Do you have any siblings? – Bạn có anh chị em không?
Yes, I have a brother and a sister. – Vâng, tôi có một anh và một em gái.
How’s your pet doing? – Thú cưng của bạn thế nào?
He’s doing great. – Nó khỏe mạnh.
Can you recommend a good movie? – Bạn có thể giới thiệu một bộ phim hay không?
I enjoyed “The Shawshank Redemption.” – Tôi thích bộ phim “The Shawshank Redemption.”
Goodbye! – Tạm biệt!
How’s your family? – Gia đình của bạn thế nào?
They’re doing well, thanks. – Họ đều khỏe, cảm ơn.
I’m sorry for your loss. – Tôi thương bạn.
Congratulations! – Chúc mừng!
How’s your day going? – Ngày của bạn đã thế nào cho đến bây giờ?
How’s your vacation going? – Kỳ nghỉ của bạn đã như thế nào?
Can we reschedule? – Chúng ta có thể thay đổi lịch không?
Let’s grab a coffee. – Chúng ta hãy đi uống cà phê.
Do you like to exercise? – Bạn thích tập thể dục không?
What’s your favorite season? – Mùa yêu thích của bạn là gì?
I like spring. – Tôi thích mùa xuân.
What’s your dream vacation destination? – Điểm đến nghỉ mơ ước của bạn là gì?
I’d love to visit Paris. – Tôi muốn thăm Paris.
Can you recommend a good restaurant? – Bạn có thể giới thiệu một nhà hàng ngon không?
What’s the Wi-Fi password? – Mật khẩu Wi-Fi là gì?
Do you have any siblings? – Bạn có anh chị em không?
Yes, I have a brother and a sister. – Vâng, tôi có một anh và một em gái.
How’s your pet doing? – Thú cưng của bạn thế nào?
He’s doing great. – Nó khỏe mạnh.
Can you recommend a good movie? – Bạn có thể giới thiệu một bộ phim hay không?
I enjoyed “The Shawshank Redemption.” – Tôi thích bộ phim “The Shawshank Redemption.”
Goodbye! – Tạm biệt!
How’s your family? – Gia đình của bạn thế nào?
They’re doing well, thanks. – Họ đều khỏe, cảm ơn.
I’m sorry for your loss. – Tôi thương bạn.
Congratulations! – Chúc mừng!
How’s your day going? – Ngày của bạn đã thế nào cho đến bây giờ?
How’s your vacation going? – Kỳ nghỉ của bạn đã như thế nào?
Can we reschedule? – Chúng ta có thể thay đổi lịch không?
Let’s grab a coffee. – Chúng ta hãy đi uống cà phê.
Do you like to exercise? – Bạn thích tập thể dục không?
What’s your favorite season? – Mùa yêu thích của bạn là gì?
I like spring. – Tôi thích mùa xuân.
What’s your dream vacation destination? – Điểm đến nghỉ mơ ước của bạn là gì?
I’d love to visit Paris. – Tôi muốn thăm Paris.
Can you recommend a good restaurant? – Bạn có thể giới thiệu một nhà hàng ngon không?
What’s the Wi-Fi password? – Mật khẩu Wi-Fi là gì?
Do you have any siblings? – Bạn có anh chị em không?
Yes, I have a brother and a sister. – Vâng, tôi có một anh và một em gái.
How’s your pet doing? – Thú cưng của bạn thế nào?
He’s doing great. – Nó khỏe mạnh.
Can you recommend a good movie? – Bạn có thể giới thiệu một bộ phim hay không?
I enjoyed “The Shawshank Redemption.” – Tôi thích bộ phim “The Shawshank Redemption.”
Goodbye! – Tạm biệt!
How’s your family? – Gia đình của bạn thế nào?
They’re doing well, thanks. – Họ đều khỏe, cảm ơn.
I’m sorry for your loss. – Tôi thương bạn.
Congratulations! – Chúc mừng!
How’s your day going? – Ngày của bạn đã thế nào cho đến bây giờ?
How’s your vacation going? – Kỳ nghỉ của bạn đã như thế nào?
Can we reschedule? – Chúng ta có thể thay đổi lịch không?
Let’s grab a coffee. – Chúng ta hãy đi uống cà phê.
Do you like to exercise? – Bạn thích tập thể dục không?
What’s your favorite season? – Mùa yêu thích của bạn là gì?
I like spring. – Tôi thích mùa xuân.
What’s your dream vacation destination? – Điểm đến nghỉ mơ ước của bạn là gì?
I’d love to visit Paris. – Tôi muốn thăm Paris.
Can you recommend a good restaurant? – Bạn có thể giới thiệu một nhà hàng ngon không?
What’s the Wi-Fi password? – Mật khẩu Wi-Fi là gì?
Do you have any siblings? – Bạn có anh chị em không?
Yes, I have a brother and a sister. – Vâng, tôi có một anh và một em gái.
How’s your pet doing? – Thú cưng của bạn thế nào?
He’s doing great. – Nó khỏe mạnh.
Can you recommend a good movie? – Bạn có thể giới thiệu một bộ phim hay không?
I enjoyed “The Shawshank Redemption.” – Tôi thích bộ phim “The Shawshank Redemption.”
Goodbye! – Tạm biệt!
How’s your family? – Gia đình của bạn thế nào?
They’re doing well, thanks. – Họ đều khỏe, cảm ơn.
I’m sorry for your loss. – Tôi thương bạn.
Congratulations! – Chúc mừng!
How’s your day going? – Ngày của bạn đã thế nào cho đến bây giờ?
How’s your vacation going? – Kỳ nghỉ của bạn đã như thế nào?
Can we reschedule? – Chúng ta có thể thay đổi lịch không?
Let’s grab a coffee. – Chúng ta hãy đi uống cà phê.
Do you like to exercise? – Bạn thích tập thể dục không?
What’s your favorite season? – Mùa yêu thích của bạn là gì?
I like spring. – Tôi thích mùa xuân.
What’s your dream vacation destination? – Điểm đến nghỉ mơ ước của bạn là gì?
I’d love to visit Paris. – Tôi muốn thăm Paris.
Can you recommend a good restaurant? – Bạn có thể giới thiệu một nhà hàng ngon không?
What’s the Wi-Fi password? – Mật khẩu Wi-Fi là gì?
Do you have any siblings? – Bạn có anh chị em không?
Yes, I have a brother and a sister. – Vâng, tôi có một anh và một em gái.
How’s your pet doing? – Thú cưng của bạn thế nào?
He’s doing great. – Nó khỏe mạnh.
Can you recommend a good movie? – Bạn có thể giới thiệu một bộ phim hay không?
I enjoyed “The Shawshank Redemption.” – Tôi thích bộ phim “The Shawshank Redemption.”
Goodbye! – Tạm biệt!
How’s your family? – Gia đình của bạn thế nào?
They’re doing well, thanks. – Họ đều khỏe, cảm ơn.
I’m sorry for your loss. – Tôi thương bạn.
Congratulations! – Chúc mừng!
How’s your day going? – Ngày của bạn đã thế nào cho đến bây giờ?
How’s your vacation going? – Kỳ nghỉ của bạn đã như thế nào?
Can we reschedule? – Chúng ta có thể thay đổi lịch không?
Let’s grab a coffee. – Chúng ta hãy đi uống cà phê.
Do you like to exercise? – Bạn thích tập thể dục không?
What’s your favorite season? – Mùa yêu thích của bạn là gì?
I like spring. – Tôi thích mùa xuân.
What’s your dream vacation destination? – Điểm đến nghỉ mơ ước của bạn là gì?
I’d love to visit Paris. – Tôi muốn thăm Paris.
Can you recommend a good restaurant? – Bạn có thể giới thiệu một nhà hàng ngon không?
What’s the Wi-Fi password? – Mật khẩu Wi-Fi là gì?
Do you have any siblings? – Bạn có anh chị em không?
Yes, I have a brother and a sister. – Vâng, tôi có một anh và một em gái.
How’s your pet doing? – Thú cưng của bạn thế nào?
He’s doing great. – Nó khỏe mạnh.
Can you recommend a good movie? – Bạn có thể giới thiệu một bộ phim hay không?
I enjoyed “The Shawshank Redemption.” – Tôi thích bộ phim “The Shawshank Redemption.”
Goodbye! – Tạm biệt!
How’s your family? – Gia đình của bạn thế nào?
They’re doing well, thanks. – Họ đều khỏe, cảm ơn.
I’m sorry for your loss. – Tôi thương bạn.
Congratulations! – Chúc mừng!
How’s your day going? – Ngày của bạn đã thế nào cho đến bây giờ?
How’s your vacation going? – Kỳ nghỉ của bạn đã như thế nào?
Can we reschedule? – Chúng ta có thể thay đổi lịch không?
Let’s grab a coffee. – Chúng ta hãy đi uống cà phê.
Do you like to exercise? – Bạn thích tập thể dục không?
What’s your favorite season? – Mùa yêu thích của bạn là gì?
I like spring. – Tôi thích mùa xuân.
What’s your dream vacation destination? – Điểm đến nghỉ mơ ước của bạn là gì?
I’d love to visit Paris. – Tôi muốn thăm Paris.
Can you recommend a good restaurant? – Bạn có thể giới thiệu một nhà hàng ngon không?
What’s the Wi-Fi password? – Mật khẩu Wi-Fi là gì?
Do you have any siblings? – Bạn có anh chị em không?
Yes, I have a brother and a sister. – Vâng, tôi có một anh và một em gái.
How’s your pet doing? – Thú cưng của bạn thế nào?
He’s doing great. – Nó khỏe mạnh.
Can you recommend a good movie? – Bạn có thể giới thiệu một bộ phim hay không?
I enjoyed “The Shawshank Redemption.” – Tôi thích bộ phim “The Shawshank Redemption.”
Goodbye! – Tạm biệt!
How’s your family? – Gia đình của bạn thế nào?
They’re doing well, thanks. – Họ đều khỏe, cảm ơn.
I’m sorry for your loss. – Tôi thương bạn.
Congratulations! – Chúc mừng!
How’s your day going? – Ngày của bạn đã thế nào cho đến bây giờ?
How’s your vacation going? – Kỳ nghỉ của bạn đã như thế nào?
Can we reschedule? – Chúng ta có thể thay đổi lịch không?
Let’s grab a coffee. – Chúng ta hãy đi uống cà phê.
Do you like to exercise? – Bạn thích tập thể dục không?
What’s your favorite season? – Mùa yêu thích của bạn là gì?
I like spring. – Tôi thích mùa xuân.
What’s your dream vacation destination? – Điểm đến nghỉ mơ ước của bạn là gì?
I’d love to visit Paris. – Tôi muốn thăm Paris.
Can you recommend a good restaurant? – Bạn có thể giới thiệu một nhà hàng ngon không?
What’s the Wi-Fi password? – Mật khẩu Wi-Fi là gì?
Do you have any siblings? – Bạn có anh chị em không?
Yes, I have a brother and a sister. – Vâng, tôi có một anh và một em gái.
How’s your pet doing? – Thú cưng của bạn thế nào?
He’s doing great. – Nó khỏe mạnh.
Can you recommend a good movie? – Bạn có thể giới thiệu một bộ phim hay không?
I enjoyed “The Shawshank Redemption.” – Tôi thích bộ phim “The Shawshank Redemption.”
Goodbye! – Tạm biệt!
How’s your family? – Gia đình của bạn thế nào?
They’re doing well, thanks. – Họ đều khỏe, cảm ơn.
I’m sorry for your loss. – Tôi thương bạn.
Congratulations! – Chúc mừng!
How’s your day going? – Ngày của bạn đã thế nào cho đến bây giờ?
How’s your vacation going? – Kỳ nghỉ của bạn đã như thế nào?
Can we reschedule? – Chúng ta có thể thay đổi lịch không?
Let’s grab a coffee. – Chúng ta hãy đi uống cà phê.
Do you like to exercise? – Bạn thích tập thể dục không?
What’s your favorite season? – Mùa yêu thích của bạn là gì?
I like spring. – Tôi thích mùa xuân.
What’s your dream vacation destination? – Điểm đến nghỉ mơ ước của bạn là gì?
I’d love to visit Paris. – Tôi muốn thăm Paris.
Can you recommend a good restaurant? – Bạn có thể giới thiệu một nhà hàng ngon không?
What’s the Wi-Fi password? – Mật khẩu Wi-Fi là gì?
Do you have any siblings? – Bạn có anh chị em không?
Yes, I have a brother and a sister. – Vâng, tôi có một anh và một em gái.
How’s your pet doing? – Thú cưng của bạn thế nào?
He’s doing great. – Nó khỏe mạnh.
Can you recommend a good movie? – Bạn có thể giới thiệu một bộ phim hay không?
I enjoyed “The Shawshank Redemption.” – Tôi thích bộ phim “The Shawshank Redemption.”
Goodbye! – Tạm biệt!
How’s your family? – Gia đình của bạn thế nào?
They’re doing well, thanks. – Họ đều khỏe, cảm ơn.
I’m sorry for your loss. – Tôi thương bạn.
Congratulations! – Chúc mừng!
How’s your day going? – Ngày của bạn đã thế nào cho đến bây giờ?
How’s your vacation going? – Kỳ nghỉ của bạn đã như thế nào?
Can we reschedule? – Chúng ta có thể thay đổi lịch không?
Let’s grab a coffee. – Chúng ta hãy đi uống cà phê

Tham khảo các khóa học tiếng anh giao tiếp học thử miễn phí tại Trung tâm anh ngữ Amazing You – Tiếng Anh giao tiếp cô Quỳnh Nguyễn:

Khóa học tiếng Anh giao tiếp Online tự nhiên
Khóa học giao tiếp Online ngữ pháp thực hành
Khóa học giao tiếp Online chuẩn Anh – Mỹ Khóa học Vocab Booter

Những sai lầm khi học tiếng Anh giao tiếp

Chỉ tập trung luyện nghe và “ngại” nói

Học giao tiếp không chỉ có luyện nghe, mà quan trọng hơn chính là nói. Nói cũng là một kỹ năng khó vì nó là kỹ năng chủ động từ phía bạn. Nếu bạn cứ e ngại, sợ sệt mà không dám nói thì khi giao tiếp, cho dù bạn có hiểu người đối diện đang nói gì nhưng bạn cũng không biết cách phản hồi thông tin ấy ra sao. Càng “ngại” nói, bạn càng không thể thay đổi bản thân và mãi “giậm châm tại chỗ”.

Ngại phát âm vì phát âm tiếng Anh chưa hay

Không ai có thể phát âm tiếng Anh đúng và chính xác ngay từ đầu. Đây là kỹ năng khó, cần thời gian để rèn luyện một cách nghiêm túc trong quá trình dài. Nếu bạn nghĩ phát âm tiếng Anh chuẩn là sẽ giao tiếp được tiếng Anh thì bạn đã lầm, bạn còn cần học từ vựng, ngữ pháp, luyện nghe, luyện nói,… Vậy nên, nếu bạn phát âm chưa hay, bạn chỉ cần rèn luyện sao cho “đúng” trước đã. Hãy tự tin lên nhé.

Tư duy ngôn ngữ theo kiểu nghĩ – dịch – nói

Đây là cách học sai lầm của đa số người Việt Nam khi giao tiếp tiếng Anh. Khi nghe được một câu hỏi, bạn sẽ mất công dịch câu hỏi đó sang tiếng Việt, nghĩ câu trả lời bằng tiếng Việt rồi lại dịch câu nói đó sang tiếng Anh. Thật là một quá trình lằng nhằng, phức tạp phải không? Hãy tập tư duy bằng tiếng Anh, nghe câu hỏi bằng tiếng Anh và nghĩ đến câu trả lời bằng tiếng Anh luôn. Nếu làm được điều này, bạn sẽ thấy cuộc hội thoại trôi chảy hơn rất nhiều.

Đăng ký tham gia lớp học tiếng Anh giao tiếp Online ngữ pháp thực hành học thử miễn phí tại Trung tâm anh ngữ Amazing You – Tiếng Anh giao tiếp cô Quỳnh Nguyễn

Đăng ký ngay nhận thông tin chi tiết về thời lượng học, và số lượng buổi học tại đây.

    Lấy tài liệu học tiếng Anh giao tiếp miễn phí tham gia Cộng đồng học tiếng Anh giao tiếp online mỗi ngày ngay tại đây

    Cộng đồng học tiếng Anh giao tiếp online mỗi ngày